​Vores centre er åbne for træning alle dage fra kl. 05 - 23

INFORMATION TIL MEDLEMMERNE

Konkurrencebetingelser for Fitness4life's IndoorBikeCenter Havdrup konkurrence:

 • ​Konkurrencen gælder kun søndag d. 2. oktober 2016 og kun i Fitness4life Havdrup-afdelingen.

 • ​​Det kræver ikke medlemskab hos Fitness4life for at deltage i konkurrencen. Gæster kan også deltage.

 • ​Alle konkurrencedeltagere skal være registreret ved fuldt navn og telefonnummer i Sport-Solution systemet (evt. som gæst) på et af konkurrencedagens Bike-hold i Havdrup-afdelingen, og fremmøde skal være registreret inden kl. 13:00 søndag d. 2. oktober 2016. Personalet skal fremmøde gæster.

 • ​Fitness4life medlemmer med et medlemskab, med en skyldig saldo større end hvad der svarer til en måneds betaling, kan ikke deltage i konkurrencen.

 • ​​Ansatte i Fitness4life og personer med VIP-medlemsskab kan ikke deltage i konkurrencen.

 • Medlemmer, hvis medlemsskab er sat i bero, kan ikke deltage i konkurrencen.

 • Konkurrencedeltagere skal være 18 år eller derover på konkurrencedagen d. 2. oktober 2016.

 • ​Personer der tidligere er bortvist fra Fitness4life, eller som på anden vis har har fået annulleret sit medlemskab, kan ikke deltage i konkurrencen.

 • ​​​Hvert fremmødt medlem eller gæst deltager kun med ét lod i konkurrencen, uanset hvor mange Bike-hold man er fremmødt på, på konkurrencedagen.

 • ​​Værdien af præmien udgør minimum kr. 387,00, svarende til tre måneders betaling for et Familiemedlemsskab for Familiemedlem nr. 4. Den maksimale præmiestørrelse udgør kr. 867,00, svarende til tre måneders betaling for et Fuldtidsmedlemsskab.

 • ​​Der udloddes i alt tre præmier og den endelige værdi af hver præmie afhænger af hver vinders respektive medlemsskabstype, på konkurrencedagen. For konkurrencedeltagere der ikke allerede er medlem hos Fitness4life, afhænger præmiens værdi af den medlemsskabstype konkurrencedeltageren ønsker oprettet, dog maksimalt svarende til et Fuldtidsmedlemsskab.

 • ​​Præmien tilskrives medlemsskabskontoen i Sport-Solution systemet, for hvert af de tre vindende medlemmer. Er man ikke allerede medlem hos Fitness4life, vil man få oprettet et medlemskab. Medlemsskabet vil automatisk stoppe pr. 31/12/2016, med mindre andet aftales. Der skal ikke betales oprettelsesgebyr for oprettelse af medlemskab, for vindere af denne konkurrence.

 • ​​Hvis præmien vindes af et medlem, der har et medlemsskab med en "Anden betaler", vil præmien blive tilskrevet medlemsskabskontoen i Sport-Solution systemet for "Anden betaler", men kun med værdien svarende til det vindende medlems medlemsskabstype.

 • ​​Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre ydelser. Præmien kan ikke udbetales.

 • ​​Præmien kan ikke overdrages til tredjepart.

 • ​​Vinderne udtrækkes af ledelsen i Fitness4life.

 • I tilfælde af tvivlsspørgsmål eller tvister vedrørende konkurrencen eller konkurrencens betingelser, forbeholder Fitness4life sig retten til at aflyse konkurrencen og/eller trække præmien tilbage.​​

​FRAMELDING AF HOLDTRÆNING

HVIS DU ER TILMELDT ET HOLD OG BLIVER FORHINDRET I AT DELTAGE, SÅ SKAL DU MELDE FRA HOLDETSENEST 2 TIMER FØR HOLDSTART.

DETTE GØRES AF HENSYN TIL INSTRUKTØREN OG DE ANDRE DELTAGERE, SÅLEDES AT MAN IKKE KØRER FORGÆVES.

PÅ FORHÅND TAK!​

MEDLEMSVILKÅR​

 • MEDLEMSKORTET ER STRENGT PERSONLIGT.

 • MEDLEMSKORTET MÅ IKKE BENYTTES TIL AT GIVE ADGANG TIL CENTERET FOR ANDRE END INDEHAVEREN SELV.

 • MEDLEMSKORTET SKAL MEDBRINGES OG INDLØSES I DØREN VED HVER TRÆNING.

 • DER VIL I KUNDECOMPUTEREN BLIVE OPBEVARET ET BILLEDE, FOR AT KUNNE IDENTIFICERE KORTHOLDER VED ADGANG TIL CENTERET.

 • AL TRÆNING OG FÆRDEN I CENTERET SKER PÅ EGET ANSVAR.

 • OPSIGELSEN AF MEDLEMSKAB: LØBENDE MÅNED + 30 DAGE. OPSIGELSEN SKAL SKE VED INDLEVERING AF UDMELDELSESBLANKET​I DIT FITNES4LIFE CENTER. DIN OPSIGELSE ER IKKE GENNEMFØRT FØR DU HAR MODTAGET BEKRÆFTELSE I CENTERET ELLER PR. E-MAIL.

 • DIBS AFTALER FORSÆTTER UÆNDRET INDTIL AFTALEN JF. OVENSTÅENDE OPSIGES.

 • DER GØRES UDTRYKKELIGT OPMÆRKSOM PÅ AT AFMELDING VIA BANK IKKE BETRAGTES SOM GYLDIG OPSIGELSE.

 • AL DEBITERING SKAL LØBENDE SKE D. 1. I HVER MÅNED. HVIS DER IKKE ER DÆKNING PÅ KONTOEN, SPÆRRES MEDLEMSKABET OG DER UDSENDES RYKKERSKRIVELSE TIL MEDLEMMET. ANGÅENDE DEN UDEBLIVENDE BETALING, OPKRÆVES DER DESUDEN ET RYKKERGEBYR PÅ KR. 100.

 • MISBRUG AF INVENTAR, TRÆNINGSUDSTYR OG MEDLEMSKORT SAMT CHIKANE​AF MEDLEMMER ELLER ANSATTE GIVER CENTRET RET TIL OPHÆVELSE AF MEDLEMSKABET UDEN REFUSION AF KONTINGENT.

 • KUN INDENDØRS/RENGJORTE SKO ACCEPTERES I CENTERET.

 • EFTERLAD ALTID MASKINER OG UDSTYR I TRÆNINGSCENTERET I DEN STAND DU ØNSKER AT FINDE DEM, DVS. AFTØRREDE/RENE.

 • VÆGTSKIVER, HÅNDVÆGTE OG VÆGTSTÆNGER SKAL SÆTTES/HÆNGES PÅ PLADS.

 • DU SKAL SELV MEDBRINGE EN HÆNGELÅS HVIS DU ØNSKER AT BENYTTE ET SKAB.

 • HUSK, AT DRIKKE RIGELIGT MED VÆSKE, FØR, UNDER OG EFTER TRÆNINGEN.

 • DET ER IKKE TILRÅDELIGT AT TRÆNE HVIS DU FØLER DIG UTILPAS.

 • RYGNING ER IKKE TILLADT I TRÆNINGSCENTERET ELLER PÅ CENTERETS OMRÅDER.

 • AL BRUG ELLER SALG AF DOPING I CENTERET VIL MEDFØRE ØJEBLIKKELIG OPSIGELSE AF MEDLEMSKABET/BORTVISNING FRA CENTERET.

 • FITNESS4LIFE FORBEHOLDER SIG RET TIL, AT AFVISE BANDERELATEREDE PERSONER SAMT PERSONER MED SYNLIGE TATOVERINGER I HOVED OG PÅ HALS.

 • VED UDEBLIVELSE FRA BOOKEDE HOLD, OPKRÆVES DER BØDE PÅ 25 KR. SOM TRÆKKES VIA KONTINGENT.

 • VED BEROSTILLELSE AF KORT, KOSTER DET 50 KR. MIN. 3 UGER – MAX. + 6 MDR.

 • VED MISTET KORT, KOSTER DET 50 KR. AT FÅ ET NYT.